Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΓΕΝΙΚΑ

Σε ορισμένες σελίδες του pandalife.gr ζητείται από τον χρήστη να εισάγει προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα στοιχεία του χρήστη χρησιμοποιούνται μόνο για τη σωστή λειτουργία του pandalife.gr και δε μεταβιβάζονται σε τρίτους.

O χρήστης με την περιήγησή του στο pandalife.gr συναινεί και αποδέχεται τους όρους του Ν.2472/1997 (όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2006 και ισχύει σήμερα), ότι η εταιρεία διαχειρίζεται τα στοιχεία του για την εύρυθμη λειτουργία του pandalife.gr και για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του.

Χρήστες του pandalife.gr που είναι ανήλικοι, έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία ενώ σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους η εταιρία τα διαγράφει.

COOKIES

Το pandalife.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον φυλλομετρητή (browser) σας από ένα εξυπηρετητή δικτύου (webserver) και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο διαδίκτυο ευκολότερη για εσάς, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του pandalife.gr είτε να απαγορεύετε τη χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.